Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iby Duba 1994-es előadásának részlete a Kozmikus magyarságrólTöbben, kik nem magyar anyanyelvűek, de azok is természetesen, akik a két háború között vagy azután kerültek nyugatra, ahol zavartalanul tanulmányozhatták a magyar nyelvet, döbbentek rá arra, hogy milyen régen lakott ez a terület, a hazánk. 


S tulajdonképpen, abban az évben amikor én ezt azt országot elhagytam, két világraszóló lelet találtatott Magyarországon. Az egyik Rudabányán, egy emberi álkapocs 4 foggal, amelyet a MTI és a Magyar Tudományos Intézet 1967. augusztus. 26. Számában 8 millió évesre becsül. 
Nyolc millió éves Rudabányai emberi álkapocs. 


Egy orosz nyelvész szerint, Dolgokolovszkijnak hívják, egy ún. Ősnyelvből ered minden nyelv és ezt a nyelvet BOREÁLISNAK nevezték, és 10000 évvel ezelőtt beszélték. Nekünk van egy ANYAnyelvünk, amelyikről állítom, hogy INTERGALAKTIKUS.  Azok a neves néprajzkutatók, geológusok és magyarnyelv-kutatók, akik megfordultak itt az elmúlt 3 évben, megegyeztek velem abban, hogy ez a nyelv valóban a leg és legrégebbi, de odáig ahova én elmerészkedtem, odáig egyikük sem merészkedett. Én azt mondtam, hogy ez a nyelv egy magasabbrendű régióból, egy más dimenzióból származik. 

Ezért lehetett minden nyelvnek az anyja, és ezért lehet az, hogy a VILÁG térképeit megnézve, a világ szinte valamennyi országában, földrajzi neveket, folyóneveket, helységneveket, tájegységek neveit, városok neveit, falvak neveit, településeket jelölő neveket magyar nyelven olvashatunk a mindenkori térképeken 


Hogy létezik ez, ha nem úgy, hogy azt a nyelvet az az ember beszélte, akit az Isten teremtett A SAJÁT KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA, FÉRFIÚVÁ ÉS ASSZONYÁ TEREMTÉ ŐT- és ez a nyelv amit ez a teremtett ember beszélt, az a hímnős ANDROGÉN volt. A mi nyelvünk hímnős nyelv. Nincsen benne hímnem és nőnem.  Utoljára 2000 évvel ezelőtt Jézus tett említést arról, hogy a Krisztus az egy új teremtmény, akiben nincsen hímnem és nincsen nőnem. 


Mint tudjuk ez a Krisztus Jézus Palesztinában járt, kelt és egy ún. ARÁM nyelven beszélt. Aki teológiát tanultak, tudják, hogy ez volt az újtestamentumi =ÚJSZÖVETSÉG elterjedt nyelve. Mit jelent az a szó, hogy ARA. Menyasszony. És mit mondott Jézus Krisztus, ha nem azt, hogy : ebben az utolsó időben az övéi, mint felékesített menyasszonyfognak Őreá várni. Biblia ismerő emberek tudják, hogy milyen sokszor használja a Szent Írás a menyasszony és vőlegény kapcsolatát szimbólumként. Kérem szépen, nekünk van egy ilyen menyasszony nyelvezetünk. Azon kívül a lelkiismeretünk is nagyon egyedülálló a népek között. A magyarok lelkiismerete az egy különleges dolog. Bécsben, nemzetközi társaságban Hurták professzor átadott nekem egy szimbolikus ajándékot, az ajándék ez a kulcs, amit a nyakamba akasztott. Nyilvánvaló, hogy az ÉNOK kulcsokon keresztül a mi MagyarOK kinyithatjuk a magyar nyelv titkát!  TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA 

Lehet, hogy az a rengeteg sok tanulmány nyelvünkről, amit 2000 év óta írnak tudósok hazánkon belül és túl, külföldiek Japántól Kanadáig most KOZMIKUS ÉRTELMET NYER! 

- Történelmi tény, hogy őseink a Kárpát-medencében már a rómaiak megjelenése előtt LÉTEZTEK. 
- Krisztus előtt, több ezer éve olyan minőségben éltek ott, hogy már voltak királyaik, öntörvényeik szerint tehát alkotmányos rendben éltek- Történelmi tény, hogy a magyar nép a Kárpát-medencében őshonos, amire kellő bizonyítékot szolgáltat a több százezer sírleletből származó ún. rövidfejű magyar fajú koponya indexe, valamint ugyancsak 100 000-re tehető forrás, folyó, dűlő, helységnevünk, amelynek eredete még a történelem előtti időkbe mutat vissza 
- Ma is az a tanítás, hogy a Kárpát-medence történelme a római hódítással kezdődött. Mi már tudjuk, hogy Európának igenis volt őskora , és ebben az őskorban Európa vezetői éppen az ősárják magyar ajkú népei voltak 


Kimeríthetetlen kútforrás Katona Sándornak a füzete. Idézet: A történelem ismerete a nemzet jövőjének a kulcsa, amely nemzet a kulcsot elveszti, az a jövőjét veszti el. Irja Sir Byron, az az ember, aki 1830-ban azt írta, hogy a magyar nép nem tudja, hogy milyen kincs birtokában van és aki majd elkezdi boncolgatni, az Isteni titkot fog megfejteni  Mert ott voltunk a teremtésnél, ami a cselekvést jelenti, ott voltunk, amikor megtört az ÉNÜNK, amikor elvesztettük hímnős Isteni pozíciónkat és ez lett belőlünk, egy alantasabb silányabb emberség, mint aminek potenciálját magunkkal hordunk Ezt fel lehet ismerni s aki boncolgatni kezdi ezt az egyetlen szót, hogy az ÉNOLI kulcsoknak és a Bibliánk fényében, megnyílik a zár, és a titok kibomlik. A TITOKBAN ott az OK. 


A magyar nyelv Intergalaktikus! 
Nekünk nem kell Európába menni, mi vagyunk, akik Európát megteremtették és mindig is itt voltunk, ha részlegesen is. És ez, a nemzeti öntudat, amit életre kell hívni, amit fel kell ébreszteni, amiről nem elég tanulmányokat írni, amit meg kell élni! 

Igent kell mondani az IGÉre 
Mert ez az a nemzet, amelyik beszéli azt a nyelvet, ami NEM EBBŐL A VILÁGBÓL VALÓ! 
De ENNEK A NYELVNEK A SZAVAI MINDEN MÁS NYELVEZETBEN MEGTALÁLHATÓK.  Magyar Adorjántól kezdve Várkonyin keresztül Hamvasig mindenki, aki összehasonlító munkálatokat végzett, a regék, a mítoszok terén, az el tudja mondani nekünk, hogy minden népnél eredetként ott vannak a mi magyar regéink. Vajon miért? 


Mert mi már tudjuk, hogy csillagösvényen jöttünk Ide, a Kárpát-medencébe. 
Az egyik csillagképet úgy hívjuk, hogy Fiastyúk. 
Ami a Plejádok. 
Ami a Fiastyúk. 
Na kérem, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? 
Van nekünk egy Fiastyúk csillagképünk. Lehetséges, hogy Szűz 
Mária: intergalaktikus visszautalás a Fiastyúk csillagképből való származásunkról. 
Nem lehet, hogy van egy másik Galaxis, ahol ismerik a szűztől való fogantatást? 
Nem lehet, hogy EMESE álma a Turul ma reászállt a szimbólum a Szent Szellemtől való fogantatásra Emese akinek a nevében ott van, hogy MESE. 
És mi a Mese? Más dimenzióbeli realítás! 
Valóság. Emesének lett két fia: Hunor és Magor. Mikor gondolkodunk el ezeken?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forrás: Vagyok Aki Vagyok

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kevingak - Levitra Helps To Keep A Sexual Relation Alive

Sexual relationship can be a pleasurable give and take relationship with one?s partner. If anything goes completely wrong within this cooperation process, it can be enough to derail the partnership. But any thing can happen and that's unpredictable. Moreover, able to keep a healthy sexual relationship means keeping oneself physically healthy. So just about any sexual disfunction needs to be addressed with utmost care. One such hazard to health is erectile dysfunction commonly seen in men. Unable to keep a proper and prolonged penile erection results in erectile dysfunction. This is infact a significant problem for maintaining a wholesome sexual relationship. So when there arises a real problem it?s wise to treat it rather than sitting quiet.

The choice between the various available treatment methods involve treatment which has a proper medicine. Response to a dental agent including Levitra can be extremely effective in this context. Studies show that erectile dysfunction is mainly due to insufficient blood flow towards the penis? veins and deficiency of stimulation as well. Practising oral therapy of Levitra raises the rate of the flow of blood that gradually stimulates the penis resulting in a hard erection, adequate on an intercourse.Levitra is a such drug that is seen to be extremely effective. Clinically it has been proved who's even works on patients that suffer from various health problems like high blood pressure levels, high-cholesterol or diabetes. A lot of men, who took Levitra initially, responded positively for gaining high rate of success. Besides, it has been also found it can be also taken to medicines accustomed to treat other medical ailments.