Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A. E. Powell: Az élet fejlődése a Naprendszerben

 

  1. Bevezetés

 

H.P. Blavatsky Titkos Tanításának1 1893-as megjelenését megelőzően, majd azt követően is az okkultizmus tanulmányozói számára jelentős ismeretanyag vált elérhetővé a Naprendszerről és az abban fejlődő életáramlatokról, amelyek egyike a mi emberiségünk. A.P. Sinnett 1883-ban megjelent Esoteric Buddhism (Ezoterikus buddhizmus) című művét követte ugyanezen szerzőtől a The Growth of the Soul (A lélek fejlődése). 1897-ben adták ki Annie Besant könyvét, Az Ősi Bölcsességet2, majd az okkultizmus e nagyszerű tanulmányozója 1903-ban tartott egy nagy jelentőségű előadássorozatot. Ez utóbbi később könyv alakban is megjelent The Pedigree of Man (Az Ember származása) címmel, amely minden korábbinál részletesebben tárgyalta a Naprendszert annak láncaival, köreivel, bolygóival, gyökér- és alfajaival, stb. együtt. További részletekkel bővítette ezt C.W. Leadbeater több könyvében, elsősorban a The Inner Life (Belső élet) 1. és 2. kötetében, valamint a Textbook of Theosophy(Teozófiai tankönyv) címűekben.

1913-ban pedig megjelent Az emberiség múltja, jelene és jövője3 című hatalmas mű. Ezek mellett két további lebilincselő kötetet is meg kell említeni: The Story of Atlantis4 (Atlantisz története) 1896-ból és Lost Lemuria (Az elveszett Lemúria) 1904-ből – mindkettő W. Scott-Elliot műve, és térképeket is tartalmaz e földrészekről, amelyek teljes részletességgel tárgyalják a kontinenseket benépesítő fajokat és civilizációikat.

Eddig azonban nem jelent meg olyan könyv, amely ezt az egész hatalmas témakört lefedte volna, leírva mind a fejlődés színterét, mind pedig az abban fejlődő életáramlatokat az egymást követő korszakok során.

Ez a könyv ezt a hiányt próbálja meg pótolni. Minden benne szereplő információ megtalálható a már említett művekben, illetve néhány másikban. E könyvek teljes listáját a Felhasznált irodalom tartalmazza.

Tekintettel a téma összetettségére és megannyi részletére, a szövegben nagyszámú magyarázó ábra kapott helyet, amelyek legtöbbje eredeti, és reméljük, hogy segítik a tanulmányozót azon rendszer bonyolult összefüggéseinek elsajátításában, amelyben fejlődésünk folyik. Ugyanezen célt szem előtt tartva néhány táblázatos formájú összefoglaló is helyet kapott a könyvben.

Terjedelmi okoknál fogva számos részletet kihagytunk, mint például az atlantiszi és lemúriai idők különböző fajainak és civilizációinak bemutatása. Ezek a részleteket azonban a tanuló könnyen elérheti az irodalomjegyzékben felsorolt művekben. Itt csak a legfontosabb megállapítások összefoglalása szerepel.

A részletek kihagyása semmiképpen nem befolyásolja, vagy töri meg a könyvünkben kibontakozó történet folytonosságát. Beemelésük viszont valószínűleg túlságosan bonyolulttá és aprólékossá tette volna a képet ahhoz, hogy az egyetlen mű keretében feldolgozható legyen, és az a veszély fenyegethette volna a tanulmányozót, hogy végül majd nem látja a fától az erdőt.

Könyvünk célja az, hogy átfogó, összefüggő képet adjon az erdőről, nem pedig az, hogy minden egyes fát részletesen leírjon. Ezt követően a tanulmányozó tetszése, ízlése és ideje szerint megvizsgálhatja az egyes fák, bokrok, cserjék, stb. történetét, amelyek összessége adja azt az óriási életek erdejét, amely benépesíti a bámulatos világot, vagy inkább világok sorozatát, amiben létezünk és fejlődünk.

A könyv három fő részre osztható. Az első a fejlődés színterét írja le. Ez tartalmazza a különböző bolygóknak, azok tevékenysége és elsötétülése egymást követő periódusainak, valamint a láncoknak és fejlődési rendszereknek bemutatását. Ez témakörünk formai oldala, az élet fejlődési színterének leírása.

A második rész foglalkozik az így előkészített színterekre beömlő életáramlatokkal, azzal a módszerrel, ami segítségével ezen életáramlatok folyamatos fejlődése biztosított, és amely színtereken áthaladva elérik a fejlődés vagy növekedés különböző szintjeit vagy fokozatait. Ezekkel a folyamatokkal csak fő vonalakban foglalkozunk, mintegy madártávlatból tekintve az események egészének elképesztő léptékű vonulatára.

A harmadik rész sokkal részletesebben írja le bizonyos életbirodalmak összetevő részeinek fejlődését, különös tekintettel az emberi gyökér- és alfajokra. Ebben a részben azonban – mint már mondtuk – a részletek teljes kidolgozását mellőztük, mivel a cél nem annyira az, hogy enciklopédikus mennyiségű információval halmozzuk el a tanulmányozót, mint inkább lehetővé akarjuk tenni számára, hogy felfoghassa, megérthesse azt a hatalmas tervet meghatározó alapelveket, amelyek szerint minden működik lenyűgözően rendezett Világegyetemünkben. Ebben a rendszerben „még egy veréb sem hullhat a földre” a Rendszer Alkotójának akarata nélkül, és abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy ehhez a rendszerhez tartozunk.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.